Toiminta-ajatus

Vaara on esittävän taiteen kollektiivi ja vapaa ammattiteatteri, jonka juuret ovat Kajaanissa. Ryhmä on aloittanut toimintansa tammikuussa 2014. Vaara tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja uutta luovaa esittävää ja soveltavaa taidetta. Sen toimintakenttä on sekä paikallinen, valtakunnallinen että kansainvälinen. Vaaran toiminta-ajatus on:

 1. Tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja uutta luovaa esittävää ja soveltavaa taidetta Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisesti.
 2. Työllistää ammattitaiteilijoita
 3. Kehittää kokonaisvaltaisesti Kajaanissa toimivan Generaattori-yhteisön taiteellista toimintaa.
 4. Luoda avoin, aktiivinen ja kollegiaalinen taiteilijayhteisö.
 5.  Synnyttää ketterä, simultaanisti, pisteittäin ja satelliittirakenteella toimiva teatteri.
 6. Harjoittaa pitkäjänteistä globaalien haasteiden, uuden lokaalisuuden, tulevaisuuden identiteettien ja kansalaisuuden uusien mahdollisuuksien taiteellista tutkimusta.

Vaaran arvot ja pääperiaatteet

 1. Avoimuus, aktiivisuus, omaehtoisuus ja vapaus. Ryhmä ei sulje pois eri taiteellisen tekemisen lajeja, aseta tekemiselle laatuvaatimuksia, sido yhteiseen estetiikkaan eikä yhdenmukaista.
 2. Paikallisuus, liikkuvuus ja kiertäminen. Juuret Kajaanissa, rihmastot laajenevat. Satelliittirakenteella toimivan teatterin kehittäminen, ilman eristäytymistä.
 3. Taiteellinen tutkimuksellisuus, koulutuksellisuus ja pitkäjänteisyys. Ryhmä-, prosessi- ja yhteisölähtöisten työtapojen jalostaminen ja jatkuva uudelleenarviointi.
 4. Kriittisyys, kollegiaalisuus ja solidaarisuus. Jatkuvan tuen ja kaikupohjan tarjoaminen jäsenistön taiteelliselle toiminnalle. Ulospäinsuuntautuneen ja aktiivisen keskustelukulttuurin ja taidepolitiikan kehittäminen ja vaaliminen.
 5. Poikkitaiteellisuus, monimediallisuus, taiteiden välinen vuorovaikutus ja nopea reagointikyky.
 6. Organisatorinen keveys, keskusjohtamattomuus ja ketteryys. Ryhmä toimii itsenäisenä yksikkönä kulttuuriosuuskunta G-voiman alla, tasa-arvoisesti, ilman johtajia.
 7. Sosiaalinen, ekologinen ja poliittinen osallistuminen.
 8.  Avoimesti ennustamaton tapa olla, työskennellä ja muuttua yhdessä.

Vaaran koti on Kajaanissa, Generaattorin esittävän taiteen tilassa. Se ei kuitenkaan kiinnity pysyvästi yksienkään seinien sisäpuolelle, vaan suuntaa toimintansa niin Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutuille syrjäseuduille kuin maamme kaupunkikeskuksiin, luoden näin laajalle alueelle esittävän taiteen kenttäämme uutta, pelotonta energiaa, paikallisia yhteisöjä herkästi kuuntelevaa ja ketterää tekemisen kulttuuria. Tämän kuljeskelevan nomadiutensa se pyrkii levittämään myöhemmin myös muualle Eurooppaan.

Vaara rakentaa teoksensa ja taiteellisen toimintansa monimuotoisiksi yhteisöiksi ja yhteistöiksi, kiertää esityksillään ja hakeutuu aktiivisesti kohtaamisiin sekä toisien vapaiden ryhmien, taideinstituutioiden että taidesektorin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Esitystoiminnan ohessa ryhmän toimintamuotoina tulevat olemaan mm. yhteiset julkiset kannanotot ja kommentit, yhteiset kokoontumiset ja uudet tuotannolliset muodot, opetus- ja koulutustoiminta, soveltavan taiteen hankkeet, taidepolitiikan kehittäminen sekä aktivismi.

Tarinoita ilman sanoja - aistimatka metsään

Kuvat: Jenni Tuikka/ Ihana photography. Kuvissa Elsa Lankinen ja Sara Saxholm

Levossa sammalella kuusien katveessa
aistimatka metsään, kiven tuntu, tuulikello ja pärekori
tarinoita ilman sanoja Sara Saxholm ja Elsa Lankinen kuusen oksien katveessa
tarinoita ilman sanoja -aistimatka metsään, kädet koskettavat sammalta
Vaara-kollektiivin Elsa Lankinen ja Sara Saxholm kivellä, työparin esittelykuva

Vieraat

Vieraat, mediakuvat | Kuvat: Jani Liimatta

Kun Kuu katosi kuvia

Kun Kuu katosi, mediakuvat | Kuvat: Juho Hannikainen & Eino Saari

Hemmo Kauppinen, Sara Saxholm ja Juho Hannikainen (kuva Eino Saari)
Juho Hannikainen, Hemmo Kauppinen ja Sara Saxholm (kuva Eino Saari)
Sara Saxholm (kuva Juho Hannikainen)

Noitaympyrä

Noitaympyrä, mediakuvat | Kuvat: Jani Liimatta

Miehen kosketus

Miehen kosketus, mediakuvat | Kuvat: Jani Liimatta

Logo-kirjasto

Mediakuvat

painokelpoiset mediakuvat 2017