Toiminta-ajatus

Vaara on esittävän taiteen kollektiivi ja vapaa ammattiteatteri, jonka juuret ovat Kajaanissa. Ryhmä on aloittanut toimintansa tammikuussa 2014. Vaara tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja uutta luovaa esittävää ja soveltavaa taidetta. Sen toimintakenttä on sekä paikallinen, valtakunnallinen että kansainvälinen. Vaaran toiminta-ajatus on:

 1. Tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja uutta luovaa esittävää ja soveltavaa taidetta Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisesti.
 2. Työllistää ammattitaiteilijoita
 3. Kehittää kokonaisvaltaisesti Kajaanissa toimivan Generaattori-yhteisön taiteellista toimintaa.
 4. Luoda avoin, aktiivinen ja kollegiaalinen taiteilijayhteisö.
 5.  Synnyttää ketterä, simultaanisti, pisteittäin ja satelliittirakenteella toimiva teatteri.
 6. Harjoittaa pitkäjänteistä globaalien haasteiden, uuden lokaalisuuden, tulevaisuuden identiteettien ja kansalaisuuden uusien mahdollisuuksien taiteellista tutkimusta.

Vaaran arvot ja pääperiaatteet

 1. Avoimuus, aktiivisuus, omaehtoisuus ja vapaus. Ryhmä ei sulje pois eri taiteellisen tekemisen lajeja, aseta tekemiselle laatuvaatimuksia, sido yhteiseen estetiikkaan eikä yhdenmukaista.
 2. Paikallisuus, liikkuvuus ja kiertäminen. Juuret Kajaanissa, rihmastot laajenevat. Satelliittirakenteella toimivan teatterin kehittäminen, ilman eristäytymistä.
 3. Taiteellinen tutkimuksellisuus, koulutuksellisuus ja pitkäjänteisyys. Ryhmä-, prosessi- ja yhteisölähtöisten työtapojen jalostaminen ja jatkuva uudelleenarviointi.
 4. Kriittisyys, kollegiaalisuus ja solidaarisuus. Jatkuvan tuen ja kaikupohjan tarjoaminen jäsenistön taiteelliselle toiminnalle. Ulospäinsuuntautuneen ja aktiivisen keskustelukulttuurin ja taidepolitiikan kehittäminen ja vaaliminen.
 5. Poikkitaiteellisuus, monimediallisuus, taiteiden välinen vuorovaikutus ja nopea reagointikyky.
 6. Organisatorinen keveys, keskusjohtamattomuus ja ketteryys. Ryhmä toimii itsenäisenä yksikkönä kulttuuriosuuskunta G-voiman alla, tasa-arvoisesti, ilman johtajia.
 7. Sosiaalinen, ekologinen ja poliittinen osallistuminen.
 8.  Avoimesti ennustamaton tapa olla, työskennellä ja muuttua yhdessä.

Vaaran koti on Kajaanissa, Generaattorin esittävän taiteen tilassa. Se ei kuitenkaan kiinnity pysyvästi yksienkään seinien sisäpuolelle, vaan suuntaa toimintansa niin Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutuille syrjäseuduille kuin maamme kaupunkikeskuksiin, luoden näin laajalle alueelle esittävän taiteen kenttäämme uutta, pelotonta energiaa, paikallisia yhteisöjä herkästi kuuntelevaa ja ketterää tekemisen kulttuuria. Tämän kuljeskelevan nomadiutensa se pyrkii levittämään myöhemmin myös muualle Eurooppaan.

Vaara rakentaa teoksensa ja taiteellisen toimintansa monimuotoisiksi yhteisöiksi ja yhteistöiksi, kiertää esityksillään ja hakeutuu aktiivisesti kohtaamisiin sekä toisien vapaiden ryhmien, taideinstituutioiden että taidesektorin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Esitystoiminnan ohessa ryhmän toimintamuotoina tulevat olemaan mm. yhteiset julkiset kannanotot ja kommentit, yhteiset kokoontumiset ja uudet tuotannolliset muodot, opetus- ja koulutustoiminta, soveltavan taiteen hankkeet, taidepolitiikan kehittäminen sekä aktivismi.

Vieraat (kirj. Eino Saari & työryhmä, kuvat Jani Liimatta)

Kun Kuu katosi kuvia

Kuvia esityksestä Kun Kuu katosi (kuvat Juho Hannikainen / Eino Saari). 

Hemmo Kauppinen, Sara Saxholm ja Juho Hannikainen (kuva Eino Saari)
Juho Hannikainen, Hemmo Kauppinen ja Sara Saxholm (kuva Eino Saari)
Sara Saxholm (kuva Juho Hannikainen)

Noitaympyrä mediakuvat

Ensi-ilta 3.11.2017 Generaattorilla. Kuvat Jani Liimatta.

Mediakuvat

Miehen kosketus, painokelpoiset mediakuvat | Kuvat: Jani Liimatta

Logo-kirjasto

Mediakuvat

painokelpoiset mediakuvat 2017

 

Kalenteri

Kalenterista näkee tulevat esitykset ja tapahtumat.

Briefly in English

Vaara

Vaara = danger, forested hill, risk

Vaara is a professional performing arts group from Northern Finland, rooted in the city of Kajaani. Our area of operation is local, national and international. Vaara was found in 2014 and it has 25 members. We are not centrally managed and our co-operation is based on open and active collegiality and on social, political and ecological engagement.


Contact:

VAARA-kollektiivi

Sammonkatu 7 B

87100 Kajaani / Suomi, Finland
 

vaarakollektiivi@gmail.com
www.vaarakollektiivi.fi

Tukijat

Toimintaamme tukevat vuonna 2017-2018

 • Alfred Kordelinin edistys- ja sivistysrahasto
 • Kainuun Liitto
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahasto
 • Taiteen edistämiskeskus
 • Taiteen edistämiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta
 • Oulujärvi Leader